LEED Puanlama Sistemi

Puanlama sistemi öncesinde 2 farklı gereklilik bulunur: Sertifikaya uygunluk (MPR) ve Ön koşullar

Ön Koşullar

Sertifikaya hak kazanabilmek için ana kategoriler içerisinde bulunan gerekliliklerdir. Ön koşullar sağlanmadan sertifika alınamaz.

LEED Kredileri

Sertifikanın seviyesini belirleyecek olan puanlar kredilerden alınır. LEED sertifikası için asgari 40 puan alınmalıdır.

0 Minimum Program Gereklilikleri

0 Ana Kategori

0 Ön Koşul

0 Olası Puan

LEED puanlama sistemi 3 ana bölümden oluşmaktadır

LEED puanlama sisteminde; krediler aşağıdaki kriterlere göre üçe ayrılır: saha konumu, tasarım süreci ve şantiye süreci.
Değerlendirme aşamasında proje sahası ile tasarım çalışmaları birlikte değerlendirilir.

Proje Sahası Kredileri

Projenin konumu, sahanın seçimi ile ilgili kredileri içermektedir.

Tasarım Aşaması Kredileri

Tasarım aşamasında yapılan tüm çalışmaları içermektedir: projeler, malzemeler, mekanik ve elektrik ekipmanlar...

İnşaat Aşaması Kredileri

İnşaat çalışmaları ile ilgili kredileri içermektedir: atık yönetimi, iç hava kalitesi çalışmaları...

LEED Kredilerinin Özellikleri

LEED kredileri diğerlerinden bağımsız ya da diğer krediler ile ilişkili olabilir.

Bağımsız Krediler

Diğer kredi ve ön koşullar ile bir bağlantısı bulunmayan kredilerdir.

İlişkili Krediler

Bir başka kredi veya ön koşul ile ilişkili veya devamı olan kredilerdir.

Eşik Değeri Olan Krediler

Aynı konuda farklı eşik değerler için farklı puanları bulunan kredilerdir.

Puanlama Süreci

LEED kredilerinin puana dönüşümü için geçen süreç aşağıda özetlenmiştir
 • 1
  Kredi İçerik Kontrolü

  Kredi içeriğinin ön kontrolü yapılır, projeye uygunluğu değerlendirilir.

 • 2
  Kredi Çalışmaları

  Kredinin içeriğine dair çalışmalar tamamlanır ve kanıtlar hazırlanır.

 • 3
  Değerlendirme Aşaması

  Çalışmaları tamamlanarak LEEDonline sistemine yüklenen veriler değerlendirme aşaması için hazırdır.

 • 4
  Kredi Puanı

  Değerlendirici tarafından uygun görülen puan ilgili kredi için alınmış olur.

Diğer Bilgiler

LEED sertifikası hakkında diğer bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.