Minimum Program Gereklilikleri (MPR)

LEED Sertifikası için kayıt olacak tüm projeler tarafından Minimum Program Gereklilikleri (MPR) karşılanmalıdır.

Minimum program gerekliliklerinin bulunmasının üç ana amacı bulunmaktadır: LEED programının bütünlüğünü korumak, LEED sertifikasyon sürecinde ortaya çıkan komplikasyonları azaltmak, müşterilere rehberlik etmek olarak sıralanabilir.

Minimum Program Gereklilikleri: 1

Sertifikalandırılacak Yapı Hareket Etmemelidir

Tüm LEED projeleri mevcut bir arazi üzerinde, kalıcı bir yerde inşa edilmeli ve kullanılmalıdır. Taşınabilen ve ömrü boyunca herhangi bir noktaya hareket edebilecek olan hiçbir proje LEED sertifikası alamaz.

LEED Sertifikasının kategorileri içerisinde, binanın konumunu ilgilendiren “Konum ve Ulaşım” ile “Sürdürülebilir Sahalar” kategorileri bulunmaktadır. LEED sertifikasını alan bir yapının hareket ettirilmesi durumunda saha ve konum ile ilgili çalışmaların yeniden yapılması gerekmekte ve yeniden sertifika başvurusunda bulunulmalıdır.

Karavan, tekerleği bulunan taşınabilir küçük evler ya da prefabrik yapılar için LEED sertifikası alınamamaktadır.

MPR: 2

Kabul edilebilir proje sınırlarına sahip olmalıdır

LEED proje sınırı, proje ile ilişkili ve projenin kullanım amacını destekleyici tüm sahayı kapsamalıdır. Bu saha şunları içerir: öncelikli olarak bina kullanıcıları tarafından kullanılan alanlar (park ve yürüyüş yolları gibi), peyzaj alanları, yağmur suyu ya da fosseptik arıtma ekipmanları ve inşaat aşamasında değiştirilen arazi.

Puanlama esnasında kredi gerekliliklerine avantaj sağlayacak biçimde bina, mekan ya da sahanın bir kısmının geçerli bir neden olmaksızın LEED sınırına dahil edilmemesi kabul edilemez. Sertifikalandırılacak projenin tüm tanıtım ve reklam çalışmalarında, sertifikadan hariç tutulan alanların sertifikalandırılacak proje kapsamı dışında olduğu belirtilmelidir.

MPR: 3

Proje ölçü gerekliliklerine uymalıdır

Tüm LEED projeleri, aşağıda sertifika sistemine göre belirtilen ölçü gerekliliklerini sağlamalıdır:

LEED BD+C ve O+M Sertifika Sistemleri:

LEED MPR-3’e göre; Yeni Binalar ile Mevcut Binalar ve Mekanlar sertifika sistemleri için kayıt olacak projeler en az 93 metrekare brüt alana sahip olmalıdır.

LEED ID+C Sertifika Sistemi:

İç Mekanlar kapsamındaki LEED sertifika sistemi için kayıt olacak projeler en az 22 metrekare brüt alana sahip olmalıdır.

Alan konusunda yukarıdaki gereklilikleri sağlayamayan projelerin LEED sertifikasını alması için başvuruda bulunulması mümkün değildir. Proje kaydı yapılmış olsa ve sertifikanın alınması için gerekli tüm çalışmalar tamamlanmış olsa dahi sertifika alınamaz.

LEED Minimum Program Gereklilikleri konusunda daha fazla bilgi almak için LEED Uzmanı ekip ile iletişime geçebilirsiniz.

Soru Sorun

Sorunuz ya da talebiniz ile ilgili en kısa sürede geri dönüş sağlayacağız. Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.