Minimum Program Gereklilikleri (MPR)

LEED Sertifikası için kayıt olacak tüm projeler Minimum Program Gerekliliklerini (MPR) karşılamalıdır.

Minimum program gerekliliklerinin bulunmasının üç ana amacı bulunmaktadır: LEED programının bütünlüğünü korumak, LEED sertifikasyon sürecinde ortaya çıkan komplikasyonları azaltmak, müşterilere rehberlik etmek

Minimum Program Gereksinimi 1

Hareket etmemelidir

Tüm LEED projeleri mevcut bir arazi üzerinde, kalıcı bir yerde inşa edilmeli ve kullanılmalıdır. Taşınabilen ve ömrü boyunca herhangi bir noktaya hareket edebilecek olan hiçbir proje LEED sertifikası alamaz.

Minimum Program Gereksinimi 2

Kabul edilebilir proje sınırlarına sahip olmalıdır

LEED proje sınırı, proje ile ilişkili ve projenin kullanım amacını destekleyici tüm sahayı kapsamalıdır. Bu saha şunları içerir: öncelikli olarak bina kullanıcıları tarafından kullanılan alanlar (park ve yürüyüş yolları gibi), peyzaj alanları, yağmur suyu ya da fosseptik arıtma ekipmanları ve inşaat aşamasında değiştirilen arazi.

Puanlama esnasında kredi gerekliliklerine avantaj sağlayacak biçimde bina, mekan ya da sahanın bir kısmının geçerli bir neden olmaksızın LEED sınırına dahil edilmemesi kabul edilemez. Sertifikalandırılacak projenin tüm tanıtım ve reklam çalışmalarında, sertifikadan hariç tutulan alanların sertifikalandırılacak proje kapsamı dışında olduğu belirtilmelidir.

Minimum Program Gereksinimi 3

Proje ölçü gerekliliklerine uymalıdır

Tüm LEED projeleri, aşağıda sertifika sistemine göre belirtilen ölçü gerekliliklerini sağlamalıdır:

LEED BD+C ve O+M Sertifika Sistemleri:

Yeni Binalar ile Mevcut Binalar ve Mekanlar sertifika sistemleri için kayıt olacak LEED projeleri en az 93 metrekare brüt alana sahip olmalılar.

LEED ID+C Sertifika Sistemi:

İç Mekanlar sertifika sistemi için kayıt olacak LEED projeleri en az 22 metrekare brüt alana sahip olmalıdır.

Soru Sorun

Sorunuz ya da talebiniz ile ilgili en kısa sürede geri dönüş sağlayacağız. Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.