LEED
Ana Kategorileri

LEED Sertifikası, ön koşulların tamamlanması ve yeterli puanın alınması durumunda verilmektedir. Platin, Altın, Gümüş veya Yalın sertifika seviyesine alınan puanlara göre ulaşılabilmektedir.
LEED puanlama sisteminde yer alan 110 puan etki ve ilgi alanına göre ana kategorilere ayrılmıştır.
6 ana kategori ve 2 yardımcı ana başlık bulunmaktadır. Ana kategori isimleri aşağıdadır:
Konum ve Ulaşım

16 puan

Sürdürülebilir Sahalar

10 puan

Su Verimliliği

11 puan

Enerji ve Atmosfer

33 puan

Malzeme & Kaynaklar

13 puan

İç Ortam Kalitesi

16 puan

Yeni Binalar

LEED Yeni Binalar sertifika sisteminin ana kategorileri, ön koşul, kredi ve puanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Mevcut Bina ve Mekanlar

LEED Mevcut Binalar ve Mekanlar sertifika sisteminin ana kategorileri, ön koşul, kredi ve puanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ticari İç Mekanlar

LEED Ticari İç Mekanlar sertifika sisteminin ana kategorileri, ön koşul, kredi ve puanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Kredi ve puanlar sertifika sistemine göre değişiklik göstermektedir.

Ana kategori isimleri aynı kalsa da ön koşullar, krediler ve puanları değişmektedir.

Konum ve Ulaşım

Proje sahasının lokasyonundan kaynaklanacak olan çevre kirliğinin ve bu lokasyona ulaşım için salınan CO₂ miktarının azaltılması amaçlanmaktadır.

Sürdürülebilir Sahalar

Yapı çevresindeki doğaya ve ekosisteme yapılan müdahalelerin minimum seviyede zarar verecek şekilde organize edilmesi amaçlanmıştır.

Bu ana kategori altındaki ön koşullar ile hassas sahaların korunması sağlanmış ve kredilerle çevreye olumlu etkileri olacak stratejiler desteklenmiştir.

Su Verimliliği

Bina içi ve dışındaki su tüketiminin azaltılması, alternatif su kaynaklarının kullanılması ile doğal su kaynaklarının korunması amaçlanmaktadır.

Enerji ve Atmosfer

Ana kategori altındaki ön koşullar ile enerji tasarrufu sağlanması, enerji tüketiminin ölçümü, soğutucu akışkan seçimi ile küresel ısınmaya olumsuz etkide bulunulmaması garanti altına alınmıştır.

Binaların enerji tüketimlerinde tasarruf edilerek CO₂ emisyonun azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi gibi enerji tüketimini azaltacak ve atmosfere verilebilecek zararları minimize edecek çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.

Malzeme ve Kaynaklar

Yaşam döngüsü analizi yaklaşımını baz alarak gömülü enerjinin (tüm yaşam döngüsü boyunca harcanan enerji) minimize edilmesi; inşaat ve bina kullanım süresince atıkların azaltılması, geri dönüştürülebilen atıkların tekrar kullanılması veya geri dönüşüme gönderilmesi amaçlanmaktadır.

İç Ortam Kalitesi

İç ortam hava kalitesinin artması, iç mekanda bulunabilecek kanserojenlerin azaltılması, bina kullanıcıları için ısıl, görsel, akustik ve aydınlatma konforu ile gün ışığı ve manzara sağlanması amaçlanmaktadır.

Ana Kategorilerin Amaçları

Her bir kategori farklı amaçlara yönelik belirlenmiştir ve toplam puana farklı ağırlıkta etki etmektedir.
Konum ve Ulaşım : 16 puan
Sürdürülebilir Sahalar : 10 puan
Su Verimliliği : 11 puan
Enerji ve Atmosfer : 33 puan
Malzeme ve Kaynaklar : 13 puan
İç Ortam Kalitesi : 16 puan
Diğer : 11 puan

Ana kategoriler farklı bina türleri için değişiklik göstermektedir.

LEED esnek bir yeşil bina derecelendirme sistemidir ve ana kategoriler ile içerikleri farklı sertifika sistemleri için değişmektedir. Yandaki grafikler LEED Yeni Binalar sertifika sisteminin puanlarına göre hazırlanmıştır.

Yeni binalar kapsamında ana kategori detayları:

Yeni Binalar

Diğer Bilgiler

LEED sertifikası hakkında diğer bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.