Mevcut Binalar ve Mekanlar

LEED for Operations and Maintenance (O+M)
LEED Mevcut Binalar ve Mekanlar sertifikası, en az bir yıl boyunca tamamen faaliyet gösteren ve kullanılan binalar için geçerlidir. Mevcut yapı kapsamındaki projelerde iyileştirme veya çok detaylı olmayan inşaat çalışmaları yapılabilir. Mevcut binalar, okullar, konaklama, veri merkezi, depo ve dağıtım merkezi gibi bir çok bina türü için geçerlidir.

LEED Danışmanı

LEED sertifikası için danışmanlık teklifi alın

LEED Mevcut Bina Kredi Başlıkları

Bina türüne göre değişen derecelendirme sistemlerinde farklılıklar bulunmaktadır.
Aşağıdaki kredi ve açıklamaları LEED (O+M) Mevcut Binalar ve Mekanlar için verilmiştir.

Alternatif Ulaşım Yöntemleri

Kredi Puanı : 15

Saha Yönetim Politikası

Ön Koşul

Site Development-Protect or Restore Habitat

Kredi Puanı : 2

Yağmur Suyu Yönetimi

Kredi Puanı : 3

Isı Adası Etkisinin Azaltılması

Kredi Puanı : 2

Işık Kirliliğinin Azaltılması

Kredi Puanı : 1

Saha Yönetimi

Kredi Puanı : 1

Site Improvement Plan

Kredi Puanı : 1

İç Mekan Su Kullanımının Azaltılması

Ön Koşul

Bina Bazında Su ölçümü

Ön Koşul

Dış Mekan Su Kullanımının Azaltılması

Kredi Puanı : 2

İç Mekan Su Kullanımının Azaltılması

Kredi Puanı : 5

Soğutma Kulesi Su Kullanımı

Kredi Puanı : 3

Su Ölçümü

Kredi Puanı : 2

Energy Efficiency Best Management Practices

Ön Koşul

Temel Soğutucu Akışkan Yönetimi

Ön Koşul

Bina Enerji Ölçümü

Ön Koşul

Minimum Enerji Performansı

Ön Koşul

Mevcut Bina Devreye Alma - Analiz

Kredi Puanı : 2

Mevcut Bina Devreye Alma - Uygulama

Kredi Puanı : 2

Süregiden Devreye Alma

Kredi Puanı : 3

Enerji Performansının Optimize Edilmesi

Kredi Puanı : 20

Gelişmiş Enerji Ölçümü

Kredi Puanı : 2

Talep Tepkisi

Kredi Puanı : 3

İleri Soğutucu Akışkan Yönetimi

Kredi Puanı : 1

Yenilenebilir Enerji ve Karbon Dengesi

Kredi Puanı : 5

Süregelen Satın Alma ve Atık Politikası

Ön Koşul

Tesis Bakım ve Yenileme Politikası

Ön Koşul

Katı Atık Yönetimi - Süregelen

Kredi Puanı : 2

Katı Atık Yönetimi - Tesis Bakım ve Yenilemesi

Kredi Puanı : 2

Satın Alma - Süregelen

Kredi Puanı : 1

Satın Alma - Tesis Bakım ve Yenilemesi

Kredi Puanı : 2

Satın Alma - Lambalar

Kredi Puanı : 1

Minimum İç Ortam Hava Kalitesi Performansı

Ön Koşul

Sigara Dumanı Kontrolü

Ön Koşul

Yeşil Temizlik Politikası

Ön Koşul

Gelişmiş İç Ortam Hava Kalitesi Stratejileri

Kredi Puanı : 2

İç Ortam Hava Kalitesi Yönetim Programı

Kredi Puanı : 2

Termal (Isıl) Konfor

Kredi Puanı : 1

İç Mekan Aydınlatması

Kredi Puanı : 2

Günışığı ve Kaliteli Manzara

Kredi Puanı : 4

Green Cleaning- Custodial Effectiveness Assessment

Kredi Puanı : 1

Yeşil Temizlik - Ekipmanlar

Kredi Puanı : 1

Yeşil Temizlik - Ürün ve Malzemeler

Kredi Puanı : 1

Bina Kullanıcısı Konfor Anketi

Kredi Puanı : 1

Bütünleşik Zararlı Organizma Denetimi

Kredi Puanı : 2

İnovasyon

Kredi Puanı : 6

Bölgesel Öncelik

Kredi Puanı : 4

LEED Mevcut Binaların Sertifika Süreci

Kayıt ile başlayan süreç içerisinde, enerji ve su tasarrufu, çevre dostu ürünlerin kullanımı, projeye ulaşım,
iyileştirme faaliyetleri gibi bir çok konu göz önüne alınır
 • 1
  Kayıt

  LEED sertifikası için proje online sisteme kayıt edilir.

 • 2
  Performans Periyodu

  LEED kriterleri gereği mevcut binanın performansının izlendiği ve iyileştirildiği süreç.

 • 3
  Değerlendirme aşaması

  Yapılan çalışmalar neticesinde proje değerlendirmeye gönderilir ve puanlar alınır.

 • 4
  Sertifika

  LEED sertifikasyon kriterlerinde yer alan ön koşulların sağlanması ve asgari düzeyde puanın alınması ile proje sertifika almaya hak kazanır.

LEED Mevcut Bina Türleri

LEED Mevcut Binalar ve Mekanlar sertifika sistemine dahil bina türleri

Mevcut Binalar

Mağaza, K-12 eğitim, veri merkezi, depo ve dağıtım merkezi ya da konaklama başlıkları için hizmet etmeyen mevcut binaları kapsamaktadır.

Mağaza

Ticari ürünlerin satışlarının yapıldığı mevcut mağazaları kapsamaktadır. Mağaza kategorisi, showroom gibi müşteri ile direkt ilişkinin kurulduğu alanları ve ürünlerin müşteriye teslimi için bulunan depolama ve hazırlık alanlarını da kapsamaktadır.

Depo ve Dağıtım Merkezi

İmal edilmiş ürünleri, malları, eşyaları, hammaddeleri veya kişisel eşyaları depolamak amacıyla kullanılan binalar için geliştirilmiş sertifika sistemidir.

Konutlar

20 veya daha fazla daireye sahip mevcut konut projelerini kapsamaktadır.

Konaklama

Yemek hizmeti sunan ya da sunmayan, geçici ve kısa süreli konaklama hizmeti sağlayan hotel, motel, misafirhane ve diğer işletmeler için geliştirilmiş sertifika sistemidir.

Veri Merkezi

Veri depolama ve işleme amacıyla kullanılan sunucu kabinleri gibi bilgi işlem ekipmanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış ve donatılmış yapılar için geliştirilmiş sertifika sistemidir. LEED O+M Veri Merkezi sertifikası yalnızca tüm binayı kapsayan projeler için kullanılabilir.

Okul

K-12 okulların temel ve yardımcı öğrenme alanlarından oluşan mevcut binalar için geliştirilmiş sertifika sistemidir. Kampüs içerisindeki yüksek eğitim ve akademik olmayan binalar için de kullanılabilir.