İç Mekan Tasarımı ve İnşaatı

LEED for Interior Design and Construction (ID+C)
LEED İç Mekanların Tasarımı ve İnşaatı sertifikası, proje konumunun seçiminden tasarımlara, malzeme seçiminden inşaat sürecine kadar tüm süreci kapsamaktadır. Ticari iç mekanlar, mağazalar ve konaklama merkezleri gibi bir çok bina türü için geçerlidir.

LEED Danışmanı

LEED sertifikası için danışmanlık teklifi alın

LEED İç Mekanlar Kredi Başlıkları

Bina türüne göre değişen derecelendirme sistemlerinde farklılıklar bulunmaktadır.
Aşağıdaki kredi başlıkları ve puanları LEED ID+C : İç Mekan Tasarımı ve İnşaatı için verilmiştir.

Yerleşim Yoğunluğu ve Temel Servisler

Kredi Puanı: 8

Toplu Taşımaya Yakınlık

Kredi Puanı: 7

Bisiklet Olanağı

Kredi Puanı : 1

Otopark Alanının Azaltılması

Kredi Puanı : 2

İç Mekan Su Kullanımının Azaltılması

Ön Koşul

İç Mekan Su Kullanımının Azaltılması

Kredi Puanı : 12

Temel Test ve Devreye Alma ve Doğrulama

Ön Koşul

Minimum Enerji Performansı

Ön Koşul

Temel Soğutucu Akışkan Yönetimi

Ön Koşul

İleri Test ve Devreye Alma

Kredi Puanı : 5

Enerji Performansının Optimize Edilmesi

Kredi Puanı : 25

Gelişmiş Enerji Ölçümü

Kredi Puanı : 2

Yenilenebilir Enerji Üretimi

Kredi Puanı : 3

İleri Soğutucu Akışkan Yönetimi

Kredi Puanı : 1

Yeşil Güç ve Karbon Dengesi

Kredi Puanı : 2

Geri Dönüştürülebilen Atıkların Toplanması

Ön Koşul

İnşaat ve Yıkım - Atık Yönetim Planlaması

Ön Koşul

Uzun Süreli Kira Sözleşmesi

Kredi Puanı : 1

İç Mekan Yaşam Döngüsü Analizi

Kredi Puanı : 4

Çevresel Ürün Beyanları

Kredi Puanı : 2

Kaynak Kullanımı

Kredi Puanı : 2

Malzeme İçeriği

Kredi Puanı : 2

İnşaat ve Yıkım - Atık Yönetimi

Kredi Puanı : 2

Minimum İç Ortam Hava Kalitesi Performansı

Ön Koşul

Tütün Ürünleri Duman Kontrolü

Ön Koşul

Gelişmiş İç Ortam Hava Kalitesi

Kredi Puanı : 2

Düşük Salınımlı İç Mekan Malzemesi

Kredi Puanı : 3

İnşaatta İç Ortam Hava Kalitesi Yönetim Planı

Kredi Puanı : 1

İç Ortam Hava Kalitesi Değerlendirme

Kredi Puanı : 2

Termal (Isıl) Konfor

Kredi Puanı : 1

İç Mekan Aydınlatması

Kredi Puanı : 2

Günışığı

Kredi Puanı : 3

Nitelikli Manzara

Kredi Puanı : 1

Akustik Performans

Kredi Puanı : 2

İnovasyon

Kredi Puanı : 6

Bölgesel Öncelik

Kredi Puanı : 4

Bütünleşik Süreç

Kredi Puanı : 2

LEED İç Mekanlar Sertifika Süreci

Kayıt ile başlayan süreç içerisinde, proje konumu, projeler, malzemeler ve inşaat faaliyetleri gibi bir çok konu göz önüne alınır
 • 1
  Kayıt

  LEED sertifikası için proje online sisteme kayıt edilir.

 • 2
  Tasarım aşaması değerlendirmeleri

  Tasarım çalışmalarının sonunda proje değerlendirmeye gönderilir ve tasarım ile ilgili puanlar alınır.

 • 3
  İnşaat aşaması değerlendirmeleri

  İnşaat çalışmaları tamamlandığında proje değerlendirmeye gönderilir ve inşaat aşaması ile ilgili puanlar alınır.

 • 4
  Sertifika

  LEED sertifikasyon kriterlerinde yer alan ön koşulların sağlanması ve asgari düzeyde puanın alınması ile proje sertifika almaya hak kazanır.

LEED İç Mekan Türleri

LEED İç Mekan Tasarımı ve İnşaatı sertifika sistemine dahil mekanlar

Ticari İç Mekanlar

Mağaza ve konaklama haricindeki tüm iç mekan tasarım ve inşaat çalışmaları yapılan projeler için geliştirilmiş sertifika sistemidir.

Konaklama

İç mekan tasarım ve inşaatı yapılan geçici ve kısa süreli konaklama hizmeti sağlayan hotel, motel, misafirhane ve diğer işletmeler için geliştirilmiş sertifika sistemidir.

Mağaza

Ticari ürünlerin satışlarının yapıldığı ve iç mekan tasarım ile inşaat çalışmaları yapılan mağazaları kapsamaktadır. Mağaza kategorisi, showroom gibi müşteri ile direkt ilişkinin kurulduğu alanları ve ürünlerin müşteriye teslimi için bulunan depolama ve hazırlık alanlarını da kapsamaktadır.