Yeni Binalar

LEED BD+C (Building Design and Construction)
LEED Yeni Binalar sertifikası, bina konumunun seçiminden tasarımlara, malzeme seçiminden inşaat sürecine kadar tüm süreci kapsamaktadır. Yeni binalar, çekirdek ve kabuk, okullar, konaklama, veri merkezi, sağlık merkezleri gibi bir çok bina türü için geçerlidir.

LEED Danışmanı

LEED sertifikası için danışmanlık teklifi alın

LEED Yeni Binalar Kredi Başlıkları

Bina türüne göre değişen derecelendirme sistemlerinde farklılıklar bulunmaktadır.
Aşağıdaki kredi başlıkları ve puanları LEED Yeni Binalar için verilmiştir.

Hassas Sahanın Korunması

Kredi Puanı : 1

Yüksek Öncelikli Saha Seçimi

Kredi Puanı: 2

Yerleşim Yoğunluğu ve Temel Servisler

Kredi Puanı: 5

Toplu Taşımaya Yakınlık

Kredi Puanı: 5

Bisiklet Olanağı

Kredi Puanı : 1

Otopark Alanının Azaltılması

Kredi Puanı : 1

Yeşil Araç

Kredi Puanı : 1

İnşaattan Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi

Ön Koşul

Saha Değerlendirmesi

Kredi Puanı : 1

Saha Gelişimi - Korunan ya da Yeniden İnşa Edilen Habitat

Kredi Puanı : 2

Açık Alanlar

Kredi Puanı : 1

Yağmur Suyu Yönetimi

Kredi Puanı : 3

Isı Adası Etkisinin Azaltılması

Kredi Puanı : 2

Işık Kirliliğinin Azaltılması

Kredi Puanı : 1

Dış Mekan Su Kullanımının Azaltılması

Ön Koşul

İç Mekan Su Kullanımının Azaltılması

Ön Koşul

Bina Bazında Su Ölçümü

Ön Koşul

Dış Mekan Su Kullanımının Azaltılması

Kredi Puanı : 2

İç Mekan Su Kullanımının Azaltılması

Kredi Puanı : 6

Soğutma Kulesi Su Kullanımı

Kredi Puanı : 2

Su Ölçümü

Kredi Puanı : 1

Temel Test ve Devreye Alma ve Doğrulama

Ön Koşul

Minimum Enerji Performansı

Ön Koşul

Bina Enerji Ölçümü

Ön Koşul

Temel Soğutucu Akışkan Yönetimi

Ön Koşul

Yenilenebilir Enerji Üretimi

Kredi Puanı : 3

Yeşil Güç ve Karbon Dengesi

Kredi Puanı : 2

İleri Test ve Devreye Alma

Kredi Puanı : 6

Enerji Performansının Optimize Edilmesi

Kredi Puanı : 18

Gelişmiş Enerji Ölçümü

Kredi Puanı : 1

İleri Soğutucu Akışkan Yönetimi

Kredi Puanı : 1

Talep Tepkisi

Kredi Puanı : 2

Geri Dönüştürülebilen Atıkların Toplanması

Ön Koşul

İnşaat ve Yıkım - Atık Yönetim Planı

Ön Koşul

Bina Yaşam Döngüsü Analizi

Kredi Puanı : 5

Çevresel Ürün Beyanları

Kredi Puanı : 2

Malzeme İçeriği

Kredi Puanı : 2

Kaynak Kullanımı

Kredi Puanı : 2

İnşaat / Yıkım-Atık Yönetimi

Kredi Puanı : 2

Minimum İç Ortam Hava Kalitesi

Ön Koşul

Sigara Dumanı Kontrolü

Ön Koşul

Gelişmiş İç Ortam Hava Kalitesi

Kredi Puanı : 2

Düşük Salınımlı İç Mekan Malzemesi

Kredi Puanı : 3

İnşaatta İç Ortam Hava Kalitesi Yönetim Planı

Kredi Puanı : 1

İç Ortam Hava Kalitesi Değerlendirme

Kredi Puanı : 2

Termal (Isıl) Konfor

Kredi Puanı : 1

İç Mekan Aydınlatması

Kredi Puanı : 2

Günışığı

Kredi Puanı : 3

Nitelikli Manzara

Kredi Puanı : 1

Akustik Performans

Kredi Puanı : 1

İnovasyon

Kredi Puanı : 6

Bölgesel Öncelik

Kredi Puanı : 4

Bütünleşik Süreç

Kredi Puanı : 1

LEED BD+C Sertifika Süreci

Kayıt ile başlayan süreç içerisinde, proje konumu, projeler, malzemeler ve inşaat faaliyetleri gibi bir çok konu göz önüne alınır
 • 1
  Kayıt

  LEED sertifikası için proje online sisteme kayıt edilir.

 • 2
  Tasarım aşaması değerlendirmeleri

  Tasarım çalışmalarının sonunda proje değerlendirmeye gönderilir ve tasarım ile ilgili puanlar alınır.

 • 3
  İnşaat aşaması değerlendirmeleri

  İnşaat çalışmaları tamamlandığında proje değerlendirmeye gönderilir ve inşaat aşaması ile ilgili puanlar alınır.

 • 4
  Sertifika

  LEED sertifikasyon kriterlerinde yer alan ön koşulların sağlanması ve asgari düzeyde puanın alınması ile proje sertifika almaya hak kazanır.

LEED Yeni Bina Türleri

LEED Yeni Binalar sertifika sistemine dahil bina türleri

Yeni İnşaat ve Büyük Renovasyon

Yeni inşa edilen ve önemli derecede yenilemesi yapılan binalar için tasarım ve inşaat aktivitelerini içermektedir. 9 ya da daha fazla kata sahip konut projeleri de bu kapsama dahildir.
Önemli yenileme HVAC iyileştirmelerini, bina cephesinde kayda değer değişiklikleri ve önemli iç mekan iyileştirmelerii kapsamaktadır.

Sağlık Merkezi

Acil ve uzun süreli bakım dahil olmak üzere yatarak tıbbi tedavi sunan, 24/7 esasına göre çalışan hastaneler için geliştirilmiş sertifika sistemidir.

Mağaza

Banka, restaurant, elektronik, tekstil vb. mağaza sektörü için geliştirilmiş sertifika sistemidir.

Depo ve Dağıtım Merkezi

İmal edilmiş ürünleri, malları, eşyaları, hammaddeleri veya kişisel eşyaları depolamak amacıyla kullanılan binalar için geliştirilmiş sertifika sistemidir.

Kabuk ve Çekirdek (C&S)

Geliştiricinin tasarım ve inşaat aşamalarından mekanik, elektrik, pompa ve yangından korunma gibi sistemleri kontrol ettiği, fakat iç mekanlar ile ilgili çalışmaları yapmadığı projeleri kapsamaktadır.

Konaklama

Yemek hizmeti sunan ya da sunmayan, geçici ve kısa süreli konaklama hizmeti sağlayan hotel, motel, misafirhane ve diğer işletmeler için geliştirilmiş sertifika sistemidir.

Veri Merkezi

Veri depolama ve işleme amacıyla kullanılan sunucu kabinleri gibi bilgi işlem ekipmanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış ve donatılmış yapılar için geliştirilmiş sertifika sistemidir.

Okul

K-12 okulların temel ve yardımcı öğrenme alanlarından oluşan binaları için geliştirilmiş sertifika sistemidir. Kampüs içerisindeki yüksek eğitim ve akademik olmayan binalar için de kullanılabilir.